ساعات کاری : شنبه  – چهارشنبه  : ۸ الی ۱۷
                           پنجشنبه : ۸  الی ۱۳
    آدرس : تهران
    ایمیل :metalnet.ir@gmail.com
    تلفن :