درباره ما

ما در این مجموعه بر این باور هستیم که با گسترش سامانه های آنلاین و فضای مجازی،بازار آهن آلات کشور هر روز در این فضا گسترده تر شده و به مرور زمان روشهای سنتی خرید و فروش محدود تر و در نهایت تقریباً به صفر میرسد. هدف ما در این مجموعه فراهم کردن فضایی است که خریدار و فروشنده به آسانی امکان برقراری ارتباط و خرید یا عرضه آهن آلات خود را داشته باشند.